My Blog List

Monday, October 22, 2012


Virghiul ConnLeConnu își duse cana cu apă la gură și bău. Între gura însetată și vasul incomunicabil apăru o lumină. Era unirea prin iubire a două forme distincte.

Virghiul ConnLeConnu era locuit de Virghiul LeConnu. Virghiul LeConnu era locuit de Virghiul Connaissant. Virghiul ConnLeConnu fu lovit de o mașină. Suferi un șoc. Virghiul Connaissant îl părăsi pe Virghiul LeConnu, Virghiul LeConnu îl părăsi pe Virghiul ConnLeConnu care contientiză că fusese locuit de toți Virghiulii care-l precedaseră. Acum rămase golul și șocul creației.